Wyrok z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie C- 174/11 (Ines Zimmermann), czyli zwolnienia z VAT muszą być przyznawane zgodnie z zasadą równego traktowania – VAT

Zasada neutralności podatkowej nie może sama w sobie sprzeciwiać się odmowie zwolnienia na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. g) VI Dyrektywy podmiotom, które systematycznie dążą do osiągnięcia zysków, zgodnie z możliwością ustanowioną w art. 13 część A ust. 2 lit. a) tiret pierwsze…

1. Wyrok z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie C- 174_11

Kategorie: VAT.