Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-395/11 (BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH), czyli pojęcie „robót budowlanych” obejmuje zarówno dostawę towarów, jak i świadczenie usług – VAT

Wyrok dotyczył sporu w przedmiocie podatku od wartości dodanej obciążającego spółkę BLV w wyniku wzniesienia dla niej budynku przez inne przedsiębiorstwo…

2. Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-395

Kategorie: VAT.