Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-284/11 (EMS Bulgaria Transport OOD), czyli nie można ograniczać prawa do odliczenia – VAT

Trybunał rozważył w niniejszym wyroku, czy zasada neutralności podatkowej sprzeciwia się sankcji polegającej na odmowie prawa do odliczenia VAT oraz na nakazaniu zapłaty odsetek w przypadku opóźnionej zapłaty podatku. W ocenie TSUE spóźniona zapłata VAT nie może sama…

8. Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-284-11

 

Kategorie: VAT.