Wyrok z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-220/11 (Star Coaches s. r. o.), czyli co decyduje o zastosowaniu procedury szczególnej dla biur podróży – VAT

Trybunał w niniejszej sprawie orzekł, jaki jest przedmiotowy zakres zastosowania szczególnej procedury VAT określonej w art. 306–310 Dyrektywy 112 oraz jaki jest podmiotowy zakres zastosowania tej procedury. Trybunał wskazał, że nie można wykluczyć, że usługa autokarowego przewozu osób…

14_Wyrok z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-220_11

Kategorie: VAT.