Wyrok WSA w Warszawie w sprawie opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych z funduszy UE – PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/Wr 1665/11) orzekł, że treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości…

26. Wyrok WSA w Warszawie w sprawie opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych

Kategorie: PIT.