Wyrok WSA w Białymstoku dotyczący zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług badań psychologicznych – VAT

W dniu 26 czerwca 2012 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 134/12), w którym sąd uznał badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy za zwolnione z podatku od towarów i usług. Co ciekawe, ten sam sąd we wcześniejszym wyroku orzekł o braku możliwości…

1. Wyrok WSA w Białymstoku dotyczący zwolnienia z opodatkowania

Kategorie: VAT.