Wyrok w sprawie C 505/10 (Partrederiet Sea Fighter), czyli jak interpretować pojęcie „wykorzystania paliwa w żegludze” na potrzeby podatku akcyzowego (Akcyza)

Trybunał zwrócił w niniejszym wyroku uwagę na fakt, że oleje mineralne dostarczane w celu wykorzystania jako paliwo w żegludze po wodach Unii Europejskiej są zwolnione ze zharmonizowanej…

12_Wyrok w sprawie C 505_10 Partrederiet Sea Fighter