Wyrok w sprawie C 499/10 (Vlaamse Oliemaatschappij NV), czyli o możliwości obciążenia przez państwo osoby trzeciej odpowiedzialnością za niezgodne z prawem zachowanie podatnika – VAT, Akcyza

Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zapłaty podatku od wartości dodanej dotyczącego dostaw paliwa dokonywanych z jej składu przez jednego z jej klientów…

17. Wyrok w sprawie C 499_10