Wyrok w sprawie C 259/10 i C 260/10 (The Rank Group plc), czyli o naruszeniu zasady neutralności podatku od wartości dodanej – dotyczy VAT

Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zwrotu podatku od wartości dodanej zapłaconego przez nią za usługi świadczone w ramach określonych gier (mechanicznego bingo pieniężnego i automatów wrzutowych)…

Wyrok w sprawie C 259_10 i C 260_10 (The Rank Group plc), czyli o naruszeniu zasady neutralności podatku od wartości dodanej