Wyrok TSUE z dnia 27 września 2012 r. w przedmiocie zwrotu podatku w związku ze świadczeniem usług w zakresie lokali handlowych – VAT

W dniu 27 września 2012 r., w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne postawione przez angielski sąd krajowy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt C-392/11) w sprawie dotyczącej zwrotu podatku od wartości dodanej w związku ze świadczeniem usług w zakresie…

7. Wyrok TSUE z dnia 27 września 2012 r. w przedmiocie zwrotu

Kategorie: VAT.