Wyrok Trybunału z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 (Field Fisher Waterhouse LLP), czyli czy opłaty za media i najem stanowią jedno świadczenie – VAT

W ocenie Trybunału,  treść umowy najmu może stanowić istotną wskazówkę, jeśli chodzi o ocenę jednolitego charakteru świadczenia. Wydaje się, że gospodarczym powodem takiej umowy jest nie tylko prawo do zajmowania danych lokali, lecz również uzyskanie przez najemcę ogółu świadczonych usług. Ta umowa najmu obejmuje zatem jedno świadczenie ustalone pomiędzy…

3. Wyrok Trybunału z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392_11

Kategorie: VAT.