Wyrok Trybunału 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11 (Mecsek Gabona Kft), czyli o odmowie odmowy przyznania prawa do zwolnienia WDT – VAT

Organ węgierskiej administracji podatkowej uznał, że spółka Mecsek Gabona nie zdołała wykazać w toku postępowania podatkowego rzeczywistego charakteru wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów objętej zwolnieniem z podatku VAT, wobec czego w decyzji z dnia…

6. Wyrok Trybunału 6 września 2012

Kategorie: VAT.