Wypłata zysku w spółce jawnej – PIT

Wypłata z tytułu podziału zysku spółki jawnej stanowi odzwierciedlenie dochodu uzyskanego przez wspólników z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, który to dochód jest opodatkowany u każdego wspólnika proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do udziału w zysku. W konsekwencji sama wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku spółki jawnej, dokonana na podstawie art. 52 Kodeksu spółek handlowej, jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Kategorie: PIT.