Wypłata z zysku netto nagród dla pracowników – CIT

Przepisy prawa podatkowego nie pozwalają ponownie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto, tj. zysku po uprzednim opodatkowaniu podatkiem dochodowym…

27. Wypłata z zysku netto nagród dla pracowników

Kategorie: CIT.