Wypłata odszkodowania pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w okresie ochronnym – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów…

16_Wypłata odszkodowania pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę

Kategorie: CIT.