Wypłata dywidendy w ratach – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

stawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczając nieodpłatne świadczenie do czynników kształtujących podstawę opodatkowania, nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Zgodnie z wykładnią gramatyczną odpłacać to „oddawać komuś coś w zamian…

22. Wypłata dywidendy w ratach – skutki w podatku dochodowym

Kategorie: CIT.