Wypłata dywidendy w formie rzeczowej – linia interpretacyjna organów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Organy podatkowe wykształciły w zasadzie jednolitą linię interpretacyjną, zgodnie z którą wypłata dywidendy w formie rzeczowej powoduje po stronie podmiotu wypłacającego dywidendę powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw, rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem organów spółka wypłacająca dywidendę rzeczową…

23. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej

Kategorie: CIT.