Wypłacona zleceniobiorcom dieta oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaną przez nich podróżą zagraniczną – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 maja 2013 r., nr IBPBII/1/415-254/13/ASz rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconych zleceniobiorcom…

29. Wypłacona zleceniobiorcom dieta oraz zwrotu kosztów w związku z odbywaną przez nich podróżą zagraniczną

Kategorie: PIT.