Wynagrodzenie za udostępnienie samochodów służbowych pracownikom do celów prywatnych – skutki w podatku VAT – VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub…

2. Wynagrodzenie za udostępnienie samochodów służbowych pracownikom do celów prywatnych

Kategorie: VAT.