Wynagrodzenia pracowników uczestniczących w procesie inwestycyjnym wytworzenia środka trwałego – CIT

Art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych, w tym rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz…

30. Wynagrodzenia pracowników uczestniczących w procesie inwestycyjnym

Kategorie: CIT.