Wymiana udziałów na gruncie podatku od towarów i usług – VAT

Czynność wniesienia przez podatnika udziałów w innej spółce do spółki, w zamian za co podatnik obejmie udziały w podwyższonym kapitale spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, orzecznictwa ETS…

6. Wymiana udziałów na gruncie podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.