Wyłączenie z podstawy opodatkowania po nowelizacji – VAT

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje co nie wchodzi do podstawy opodatkowania. Zgodnie z projektowanym art. 29 ust. 7 pkt 3 podstawa opodatkowania nie obejmuje otrzymanych o nabywcy lub usługobiorcy kwot z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w imieniu…

3. Wyłączenie z podstawy opodatkowania po nowelizacji

Kategorie: VAT.