Wykorzystanie kaucji w umowie najmu na gruncie podatku VAT – VAT

Skutki podatkowe w podatku od towarów i usług powstaną w dacie jej wykorzystania (zaliczenia) na spłatę zobowiązań najemcy wobec wynajmującego (zaliczenia na poczet wynagrodzenia z tytułu umowy dzierżawy, najmu)…

15_Wykorzystanie kaucji w umowie najmu na gruncie podatku VAT

Kategorie: VAT.