Wydłużony termin płatności – czy w każdym przypadku należy naliczać kontrahentowi odsetki? – VAT

W życiu gospodarczym często zdarzają się sytuacje, w których strony stosunku prawnego decydują się na określenie „dość długiego” terminu płatności. Z punktu widzenia beneficjenta takiego świadczenia jest to niezwykle…

4. Wydłużony termin płatności _czy w każdym przypadku należy naliczać

Kategorie: VAT.