Wydłużenie terminu płatności jako przesłanka wyłączająca obowiązkową korektę podatku naliczonego przy braku zapłaty – VAT

Zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. w przypadku nieuregulowania płatności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie (plus okres do końca miesiąca…

5. Wydłużenie terminu płatności jako przesłanka wyłączająca

Kategorie: VAT.