Wydatki związane z opóźnieniem w dostawie towarów jako KUP – CIT

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem…

21. Wydatki związane z opóźnieniem w dostawie towarów jako KUP

Kategorie: CIT.