Wydatki poniesione na połączenie spółek – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy…

32. Wydatki poniesione na połączenie spółek

Kategorie: CIT.