Wydatki ochotniczej straży pożarnej poniesione w ramach realizacji projektu, a zwrot podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 2 stycznia 2013 r. roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi  (sygn. IPTPP3/443-78/12-2/BJ), stwierdził, że Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu…

3. Wydatki ochotniczej straży pożarnej poniesione w ramach realizacji

Kategorie: VAT.