Wydatki na zakup ubezpieczenia a koszty podróży służbowej pracownika – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 29 listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  (sygn. IPPB2/415-875/12-2/MK) stwierdził, że w zakresie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy mieszczą się kwoty zwróconych podatnikowi kosztów związanych…

17. Wydatki na zakup ubezpieczenia a koszty podróży służbowej pracownik

Kategorie: PIT.