Wydatki na wystrój wnętrz nie zawsze stanowią koszt uzyskania przychodu – CIT

Zgodnie z art. 16 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zakup kwiatów ciętych, służących…

26. Wydatki na wystrój wnętrz nie zawsze stanowią koszt uzyskania przychodu

Kategorie: CIT.