Wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej jako KUP – CIT

Zakres obowiązków podmiotu zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną określa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Do zadań zarządzającego należy m.in. prowadzenie – zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy oraz przepisami prawa – działań zmierzających do…

21. Wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej jako KUP

Kategorie: CIT.