Wydatki na ubezpieczenie członków zarządu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących…

20. Wydatki na ubezpieczenie członków zarządu na gruncie podatku dochodowego

Kategorie: CIT.