Wydatki na rzecz rady nadzorczej – wydatki na rzecz członków i organu – CIT

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy…

19. Wydatki na rzecz rady nadzorczej – wydatki na rzecz członków i organu

Kategorie: CIT.