Wydatki na rzecz członków zarządu jako koszty uzyskania przychodów – CIT

Zgodnie z  art. 201 Kodeksu spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę i może składać się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Zarząd jest zatem organem realizującym zdolność do czynności…

18. Wydatki na rzecz członków zarządu jako koszty uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.