Wydatki na cele gastronomiczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów niezależnie od wystawności – PIT

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1445/10) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż wydatki na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, niezależnie od miejsca ich podawania oraz…

22. Wydatki na cele gastronomiczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Kategorie: PIT.