Wydatki na adaptację a kup

Wydatki remontowe poniesione przez podatnika, w tym również w najętym lokalu, są kosztem uzyskania przychodu. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione w najętym lokalu stanowią inwestycję w obcym środku trwałym, podlegającą amortyzacji. Podatnik uwzględni te odpisy w kosztach uzyskania przychodów po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do używania. Istnieje obowiązek ujęcia inwestycji w obcych środkach trwałych w prowadzonej ewidencji środków trwałych (art. 22a ust. 2 pkt 1  oraz 22g ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast wydatki poniesione na zakup mebli i innych elementów wyposażenia lokalu należy jednorazowo zaliczać w koszty uzyskania przychodu, jeżeli ich wartość nie przekroczyła 3500 zł. Jeśli jednostkowa wartość tych wydatków przekroczy 3500 zł i elementy te wypełniają  definicję środka trwałego, należy je amortyzować jako środek trwały (art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.