Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym – PIT

Reguła, że do dnia 20 stycznia danego roku istnieje możliwość decydowania przez podatników o wyborze formy opodatkowania, powinna obejmować również podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym przed dniem 20 stycznia. Natomiast regulacja zawarta…

28. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Kategorie: PIT.