Współwłasność a stawka podatku od nieruchomości – PN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 501/12 uznał, iż osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości…

26. Współwłasność a stawka podatku od nieruchomości