Współwłasność a podatek od nieruchomości – PN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 28 listopada 2012 r. wydał wyrok (sygn. I SA/Gl 501/12), w którym orzekł, że osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem…

27. Współwłasność a podatek od nieruchomości