Wskazanie jako miejsce dostawy miejsce rozpoczęcia transportu a przemieszczenie wewnętrzne – Akcyza

Spółka korzysta ze zwolnienia z akcyzy, na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z uwagi na fakt, że występuje w transakcji jako podmiot zużywający i jest ona jednocześnie pośredniczący podmiotem węglowym. W sytuacji, w której te spółka nabywa wyroby węglowe od dostawcy…

10. Wskazanie jako miejsce dostawy miejsce rozpoczęcia transportu