Wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną zużywaną w określonych procesach produkcyjnych, wydobywczych oraz przeróbczych

Do dnia 31 grudnia 2015 r. stawka akcyzy na energię elektryczną wynosiła 20, 00 zł za megawatogodzinę. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano do art. 89 nowe przepisy ust. 3a i 3b przewidujące wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną. Stosownie do ich treści stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, oraz w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, wyniesie 3,00 zł za megawatogodzinę.

Obniżona stawka akcyzy będzie stosowana pod warunkiem, że podatnik akcyzy nie skorzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d ustawy.

Obniżone stawki zaczną obowiązywać od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com