Wpływ decyzji podatkowej w podatku od towarów i usług na podatek dochodowy – CIT

W sytuacji, gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w drodze decyzji podatkowej koryguje wielkość podatku należnego poprzez zmianę stawki opodatkowania w stosunku do określonego obrotu, to treść takiej decyzji stanowi istotny fakt prawotwórczy dla decyzji w przedmiocie określenia…

26. Wpływ decyzji podatkowej w podatku od towarów i usług na podatek

Kategorie: CIT.