Wniesienie wynalazku w formie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej – CIT

Wniesienie wynalazku w formie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej jest nabyciem tego składnika majątku przez wszystkich wspólników do ich majątku wspólnego. W związku z powyższym – w opinii autora – wkład niepieniężny w postaci prawa do wynalazku wniesionego do spółki…

18. Wniesienie wynalazku w formie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Kategorie: CIT.