Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów – dotyczy PIT

W dniu 14 marca 2011 r. wydana została uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 8/10) w sprawie wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego…

28_Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej