Wniesienie aportem środka trwałego – skutki dla otrzymującego aport – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego…

1. Wniesienie aportem środka trwałego

Kategorie: VAT.