Wniesienie aportem środka trwałego – skutki dla otrzymującego aport – CIT

W zakresie podatku dochodowego otrzymanie aportu nie spowoduje dla spółki powstania przychodu. Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się otrzymanych przez spółkę przychodów m.in. na utworzenie…

20. Wniesienie aportem środka trwałego

Kategorie: CIT.