Wniesienie aportem środka trwałego– skutki dla wnoszącego aport – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 tej ustawy, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej …

25. Wniesienie aportem środka trwałego

Kategorie: CIT.