Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnoskarbowej – KKS

Niezbędnym warunkiem nałożenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest – obok wypełnienia przez sprawcę znamion przedmiotowych czynu zabronionego – zaistnienie elementu podmiotowego, tzn. udowodnienie sprawcy winy…

47. Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnoskarbowej