Wierzytelności a koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT

Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11 uznała, iż zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym…

25. Wierzytelności a koszty uzyskania przychodów