Węglowodory alifatyczne o kodzie CN 2901 10 (izobutan) przeznaczone do celów chłodniczych nie podlegają akcyzie – Akcyza

Gaz w całości przeznaczany do napełniania instalacji chłodniczych, a więc do celów innych niż napędowe i opałowe nie podlega podatkowi akcyzowemu; dla gazu nie została wskazana stawka akcyzy w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 1-15 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ nie jest on przeznaczony na cele opałowe ani napędowe. Tym samym do gazu o kodzie CN 2901 10 00 przeznaczonego do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, nie będzie miała zastosowania żadna ze stawek akcyzy określonych w tych przepisach.

Takie stanowisko, całkowicie zasadne, zostało zajęte w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 9 października 2013 r. (sygn. IPPP3/443-639/13-2/SM.